റിബൺ പരവതാനി

 • Ribbed Carpet

  റിബൺ പരവതാനി

  സാങ്കേതിക സവിശേഷതകളും
  ഉൽപ്പന്ന വിഭാഗം: നെയ്ത സൂചി അനുഭവപ്പെട്ടു
  പൈൽ ഉപരിതലം: റിബൺ
  ചിതയുടെ ഉള്ളടക്കം: 100% PET
  ചിതയുടെ ഭാരം: 200-600 ഗ്രാം / മീ
  വീതി: 1-4 മി
  റോൾ ദൈർഘ്യം: 25-100 മി
  MOQ: 2000 മി 2 / നിറം