പൈനാപ്പിൾ ഗ്രെയിൻ ഡോർമാറ്റ്

 • Pineapple Grain Doormat

  പൈനാപ്പിൾ ഗ്രെയിൻ ഡോർമാറ്റ്

  പേര്: പോളിസ്റ്റർ പൈനാപ്പിൾ ഗ്രെയിൻ പരവതാനി
  മെറ്റീരിയൽ: പൈൽ പോളിസ്റ്റർ
   പിന്തുണ: പ്രകൃതിദത്ത റബ്ബർ (ജെൽ പിന്തുണ)
  നിറം: ഗ്രേ / കറുപ്പ്
  ഭാരം: ചിതയുടെ ഭാരം: 500gsm ബാക്കിംഗ് ഭാരം: 900gsm
  ഉപരിതല പാറ്റേൺ: പൈനാപ്പിൾ ധാന്യം
  ഗുണമേന്മ: സാധാരണ