കല്ലറ

 • Tombstone

  കല്ലറ

  ലഭ്യമായ വസ്തുക്കൾ: മാർബിൾ, ട്രാവെർട്ടൈൻ, സാൻഡ്‌സ്റ്റോൺ, ചുണ്ണാമ്പുകല്ല്, ഗ്രാനൈറ്റ്, കൃത്രിമ മാർബിൾ, ട്രാവെർട്ടൈൻ, ബ്ലാക്ക്സ്റ്റോൺ, കരാര, ഈജിപ്റ്റ് ക്രീം തുടങ്ങിയവ
  ലഭ്യമായ നിറങ്ങൾ: വെള്ള, കറുപ്പ്, ചുവപ്പ്, നീല, പച്ച, തവിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും നിറം തുടങ്ങിയവ
  പാക്കിംഗ്: പ്ലാസ്റ്റിക് ഫിലിമും നുരയും അകത്ത്, മരം ക്രാറ്റ് പുറത്ത്
  അപേക്ഷ: സെമിത്തേരി / ശ്മശാനം
  രൂപകൽപ്പന: നിങ്ങളുടെ ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് ഇത് ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാൻ കഴിയും
  ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണം: മികച്ച നിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും കൃത്യസമയത്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും വളരെ കർശനമായ ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണം
  ഉപരിതലം: മിനുക്കിയതോ ബഹുമാനിച്ചതോ
  പ്രയോജനം: ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഫാക്ടറി നേരിട്ട് വിൽപ്പന
  സേവനം: നിങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ CAD ഡിസൈനുകൾ അനുസരിച്ച്.